Patrick

22/04/2014 - 18:28

Adi Si Cristina - Superbe pozele! O familie frumoasa frumoasa!!

22/04/2014 - 18:41

Ramona Safta Nandrea - Superb

23/04/2014 - 09:04

Maria Szegedi - super,pose foarte frumase. ati fost toti foarte frumosi.va pup

T r a n s l a t e